Over ons

Duurzaamheid & MVO

Duurzaamheid gaat over individuele keuzes, maar ook over stappen durven zetten. Als organisatie met een sleutelfunctie in de regio voelen we een grote verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en groene bedrijfsvoering.

Ons concept

Groene keuzes
Tijdens de verbouwing zijn prestigieuze keuzes gemaakt op het gebied van duurzaamheid en emissie. Memoriam is het eerste crematorium in de regio dat vrij is van fossiele brandstoffen. We functioneren daardoor vrijwel emissieloos. De crematie-installatie is elektrisch en wordt aangedreven door energie van onze eigen zonnepanelen, aangevuld met lokale groene windenergie. We willen op deze wijze bijdragen aan een groenere en duurzame toekomst.

Bij ons staan duurzaamheid en klimaatbeheersing hoog in het vaandel. We hebben op alle fronten gekeken hoe we zuinig en effectief kunnen omgaan met energie. De elektrische crematie-installatie die draait op groene energie is hier het voorbeeld van.

Rust en ruimte
De architectuur ademt rust en ruimte, het gebouw en de buitenruimte hebben een uitnodigende uitstraling. Passend bij het landschap en de omgeving, met respect voor de buurt. De plaatsing van een crematie-installatie wil zeggen dat er minder reisbewegingen per afscheid nodig zijn, daarmee wordt ook de uitstoot beperkt. Memoriam is een locatie waar waardig en in alle rust afscheid genomen kan worden van een dierbare.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Iedereen verdient een waardig afscheid. Ongeacht afkomst, religie of de weg die u in het leven hebt moeten bewandelen. Bij Monuta Memoriam dragen we naast waardig afscheid nemen, ook iedere dag zorg voor goede, gezonde en veilige werkomstandigheden. Op het gebied van duurzaamheid stellen we onszelf steeds opnieuw de vraag: hoe kunnen we bijdragen aan een gezonder leefklimaat? Dit klinkt door in grote gedurfde beslissingen zoals het kiezen voor volledig elektrisch cremeren. Hiermee besparen we ruim 50% aan energie ten opzichte van een oven die aangesloten is op gas. Ook op kleinschaliger niveau is dit terug te zien in onder andere het werken met lokale producten of aangaan van lokale samenwerkingen. We maken gebruik van een landelijk Monuta netwerk, maar zetten in op een lokale aanpak. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit voor ons in het bijdragen aan een gezond leefklimaat, duurzaamheid, goed werkgeverschap en het opleiden van vakbekwaam personeel door middel van opleiding en (bij)scholing.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Monuta Memoriam?

Neem dan contact met ons op